Publicaties

Quaedackers L, van Gilst MM, van Mierlo P, Lammers GJ, Dhondt K, Amesz P, Peeters E, Hendriks D, Vandenbussche N, Pillen S, Overeem S. Impaired social functioning in children with narcolepsy. Sleep. 2019 Feb 1;42(2). doi: 10.1093/sleep/zsy228. PMID: 30476304.

Hendriks, D. & De Bruin, E. J. (2020). Slaapproblemen bij kinderen tot 12 jaar: assessment en protocollaire behandeling. In Breat & Bögels, Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten, deel 3, Boom, Amsterdam

Hoofdstuk 2 geschreven uit het boek: Breat & Bögels, Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten, deel 3, Boom, Amsterdam
Deel 3
Januari 2020 | ISBN 9789024408917 | 704 blz.

Janssens K, Amesz P, Nuvelstijn Y, Donjacour C, Hendriks D, Peeters E, Quaedackers L, Vandenbussche N, Pillen S, Lammers GJ. School Problems and School Support for Children with Narcolepsy: Parent, Teacher, and Child Reports. Int J Environ Res Public Health. 2023 Mar 15;20(6):5175. doi: 10.3390/ijerph20065175. PMID: 36982084; PMCID: PMC10049178.