Auteur: Hendriks Familycoaching

Ik hanteer in mijn werk altijd een systemische aanpak; een probleem van het kind is een probleem van het hele gezin. Ik focus mij op de ‘gezonde kant’ van kinderen en ouders, om zo de problemen vanuit hun sterke kanten aan te pakken. Ik bied o.a. hypnotherapie voor SOLK problemen (bijv chronische hoofdpijn, buikpijn, eetproblemen), cognitieve gedragstherapie bij o.a. angsten, depressie, boosheid, adhd, autisme. Ontspanningstechnieken, acceptance and commitment therapy (ACT) en mindfulness. Hulp bij plannen en organiseren schoolwerk. Ook bied ik ouderbegeleiding gericht op positive parenting en mindful parenting. Mocht het nodig zijn betrek ik ook school en andere hulpverleners en/of (kinder)artsen.